Home / European Company (SE) / Countries / Transposition / Slovenia / Research on the SE topic in Slovenia

Research on the SE topic in Slovenia

A list of research articles published in Slovenia.

The Law Faculty of the University of Maribor has been researching SE legislation within the framework of the research project “Corporation management structure”, chaired by Prof. Dr Marijan Kocbek. Janja Hojnik has researched the SE-Directive and published the results in legal journal Podjetje in delo (Nos 3–4/2004, pp. 646–72).

Other articles:
Hojnik, Janja: Vloga predstavnikov delavcev pri ustanovitvi in upravljanju evropske delniške družbe: iz evropske zakonodaje o delavskem soupravljanju, Industrijska demokracija, Vol. 8, No. 8 (2004), pp. 3-9
Kocbek, Marijan: Evropska delniška družba in njena vključitev v slovensko pravo družb, Revizor, Vol. 16, No. 1 (jan. 2005), pp. 89-101.
Hojnik, Janja: Delavska predstavništva v enotirnih sistemih upravljanja gospodarskih družb v Evropski uniji, Industrijska demokracija, vol. 9, No. 8 (avgust 2005), pp. 8-12.
Hojnik, Janja: Societas Europea - evropska družba brez evropskega davka?, Davčno-finančna praksa, Vol. 5, No. 3 (2004), pp. 26-28.
Gostiša, Mato: Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje, PP, Vol. 24, No. 43 (17. nov. 2005), pp. 6-8.
Senčur Peček, Darja: Sodelovanje delavcev pri upravljanju: udeležba za Evropsko delniško družbo, Dnevi slovenskih pravnikov 2004, Ljubljana: Podjetje in delo, Vol. 30; No. 6/7), pp. 1465-1480
Pšeničnik, Dušan: Soodločanje delavcev - evropska in domača d.d., čezmejna združitev in prenos sedeža, Dnevi slovenskih pravnikov 2005 – Ljubljana, Podjetje in delo, Vol. 31; No. 6/7), pp. 922-931
Prelič, Saša: Evropska delniška družba (SE) in slovensko pravo gospodarskih družb, Dnevi slovenskih pravnikov 2004 – Ljubljana, Podjetje in delo, Vol. 30; No. 6/7, str. 1428-1440
Bratina, Borut: Societas Europaea – evropska delniška družba, O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, XIX. posvetovanje, Maribor, 23. in 24. september 2004

All Slovenia